ضرورت آگاهي موارد زير در معاملات ملكي وكالتي:

ضرورت آگاهي موارد زير در معاملات ملكي وكالتي:
 اگر ملكی نوساز باشد ممکن است به خاطر بدهی­ مالياتی، معامله چنين ملكی به صرفه‌ي خريدار نباشد. همچنين گاهی به دليل نداشتن فرصت كافی مجبور به انتقال ملك بدون سند و با وكالتنامه می‌­باشد. وقتی ملكی به صورت وكالتی فروخته می‌­شود در حقيقت خريدار خود را از منصوبات و ملزومات ملك محروم كرده. مواردی چون استعلام ثبت، پرداخت ماليات، و هزینه‌های شهرداری. بنابراين اگر از ميزان بدهی‌­های فروشنده مطلع نيستيد، …
ادامه مطلب

اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود، ولی در رهن بانک باشد،آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟

اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود، ولی در رهن بانک باشد،آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟
در پاسخ باید گفت که در اینجا چند حالت متصور است .فرض کنید آقای «الف»یک واحد آپارتمان را به آقای «ب»می فروشد و آقای خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می کند ،در این حالت معامله بین الف وب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند ،زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به اپارتمان حق …
ادامه مطلب

خشونت در خانواده

خشونت در خانواده
  ا اگر مردی خشونت و کتک کاری علیه همسرش داشته باشد , تکرار این عمل و محکومیتهای مکرر   در این رابطه  از عواملی است که دادگاه آنرا عسر و حرج محسوب می نماید و با درخواست زن  حکم طلاق را صادر می کند. قبولی دعاوی خانواده اعم از : طلاق-مهریه-نفقه-حضانت تلفن تماس: ۲۲۳۵۲۳۵۶-۰۲۱ - ۲۲۳۵۱۱۰۲-۰۲۱  
ادامه مطلب

موضوعات