وظایف یک وکیل خوب

وظایف یک وکیل خوب
وظایف وکیل پایه یک دادگستری •    شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از موکل •    وکیل پایه یک دادگستری می تواند پیش نویس ها، قراردادها و لایحه و دادخواست ها حقوقی را در کمترین زمان و به بهترین نحو تنظیم کند •    پیگیری پرونده ها و جمع آوری مستندات مربوط به پرونده برای دفاع بهتر از موکل     موسسه حقوقی فطرت حق در تمام زمینه های حقوقی از تیم …
ادامه مطلب

موضوعات