جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری:

جرائم ۳ دسته هستند

 • جرائم علیه اشخاص ، به عنوان مثال قتل
 • جرائم علیه اموال و مالکیت ، به عنوان مثال کلاهبرداری ، اختلاس ، خیانت در امانت
 • جرائم علیه امنیت ، به عنوان مثال جاسوسی.
 • جرائم ثبتی با توجه به حقوق کیفری اختصاصی ایران با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت متفاوت است ، لذا جرائم ثبتی (اسناد و املاک ) در سه محور جداگانه ی جرائم خاص ، جرائم در حکم جعل و جرائم در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری مورد بررسی قرار می گیرند .
 • کلاهبرداری ثبتی از سه عنصر اصلی تشکیل شده است :

 • استفاده از وسایل متقلبانه
 • فریب خوردن قربانی جرم
 • عدم مالکیت کلاهبردار بر مال گرفته شده
 • کلاهبرداری در جرائم ثبتی:
 • کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که باعث گرفتن مال دیگری می شود که در کشور ما از جرائم عمومی و عمدی محسوب می شود .

  کلاهبرداری در جرائم ثبتی هفت نوع می باشد :

 • جرم کتمان معامله ی ملکی که تقاضای ثبت آن شده باشد :

 • بر اساس ماده ی ۴۳ قانون ثبت ، اگر معاملات قولنامه ای و با سند عادی توسط فروشنده به گونه ای متقلبانه انجام گیرد که ملک با سند عادی به فروشنده منتقل شود ولی فروشنده از طرف دیگر تقاضای ثبت همان ملک را به نام خود انجام دهد تا سند رسمی بگیرد ، در این صورت جرم کتمان معامله ی ملکی که تقاضای ثبت آن شده باشد ، رخ داده است .

 • تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک :

 • بر اساس ماده ی ۱۰۵ قانون ثبت ، هر شخصی که تقاضای ثبت ملکی را کند که به دیگری انتقال داده شده و یل به گونه ای به صورت قانونی سلب مالکیت از او شده ، کلاهبردار خواهد بود .

  علاوه بر این اگر شخص در هنگام تقاضای ثبت مالک بوده و به هنگام ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نباشد و سند مالکیت بگیرد و حق مالک ملک را تصدیق نکند ، کلاهبردار محسوب می شود  .

 • ظاهر سازی دروغین مالکیت و تقاضای ثبت ملکی که در امانت شخصی است :

 • بر اساس ماده ی ۱۰۷ قانون ثبت ، هر شخصی که امین ملکی باشد و تحت عنوان مالک تقاضای ثبت مالکیت آن ملک را کند ، کلاهبردار محسوب می گردد .

 • ثبت ملک دیگری از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی :

 • بر اساس ماده ی ۱۰۸ قانون ثبت اگر فردی به واسطه ی خیانت یا تبانی باعث گردد که ملک شخصی به نام دیگری ثبت گردد ، کلاهبردار خواهد بود .

 • ثبت متقلبانه ملک در تصرف غیر :

 • بر اساس ماده ی ۱۰۹ قانون ثبت ، اگر شخصی نسبت به ملکی که در اختیار دیگری است ، تقاضای ثبت کند ، کلاهبردار جرائم ثبتی خواهد بود .

 • امتناع متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه ی ثبتی :

 • بر اساس ماده ی ۱۱۶ قانون ثبت ، اگر مالک یک ملک در مورد املاکی که به رهن یا اجاره داده می شود ، حق مستاجر را در اظهارنامه خود ثبت نکند و حق او را ندهد ، کلاهبردار خواهد بود  .

 • معامله متقلبانه معارض :

 • براساس ماده ی ۱۱۷ قانون ثبت ، اگر شخصی ملک یا مالی را بیشتر از یک بار معامله کند ، معامله ی معارض رخ داده و شخص کلاهبردار ثبتی خواهد بود .

  در معامله معارض تنها معامله اول قانونی است و دیگر خریداران مال غیر را خریده اند و معامله ی آنها غیرقانونی است.