ضرورت آگاهي موارد زير در معاملات ملكي وكالتي:

 اگر ملكی نوساز باشد ممکن است به خاطر بدهی­ مالياتی، معامله چنين ملكی به صرفه‌ي خريدار نباشد. همچنين گاهی به دليل نداشتن فرصت كافی مجبور به انتقال ملك بدون سند و با وكالتنامه می‌­باشد.

وقتی ملكی به صورت وكالتی فروخته می‌­شود در حقيقت خريدار خود را از منصوبات و ملزومات ملك محروم كرده. مواردی چون استعلام ثبت، پرداخت ماليات، و هزینه‌های شهرداری. بنابراين اگر از ميزان بدهی‌­های فروشنده مطلع نيستيد، بهتر است از ادامه­ اين معامله صرفنظر شود.

توصيه ديگر به خريدار درباره خريد ملك وكالتي اين است كه اگر ملك داراي وام مشاركت در ساخت مي­‌باشد و هنوز آن وام پرداخت نشده است از معامله‌­ي وكالتي آن ملك بپرهيزيد. چرا كه بايد تمام هزينه­‌هاي ملك پرداخته شود تا ایجاد مشكل نکند.