فریب در ازدواج

فریب در ازدواج
در خصوص موارد عمده فریب در ازدواج که از موارد مبتلا به می باشد: مصادیق فریب در ازدواج به اینکه زوج بر خلاف واقعیت خود را دارای ثروت و مقام و مدارک تحصیلی عالی معرفی کند، و از این طریق زوجه را ترغیب به قبول نکاح کند، یا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را با کره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و …
ادامه مطلب

جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری:

جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری:
جرائم ۳ دسته هستند جرائم علیه اشخاص ، به عنوان مثال قتل جرائم علیه اموال و مالکیت ، به عنوان مثال کلاهبرداری ، اختلاس ، خیانت در امانت جرائم علیه امنیت ، به عنوان مثال جاسوسی. جرائم ثبتی با توجه به حقوق کیفری اختصاصی ایران با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه امنیت متفاوت است ، لذا جرائم ثبتی (اسناد و املاک ) در سه محور جداگانه ی …
ادامه مطلب

انواع شرکت

انواع شرکت
طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است :    1)شرکت سهامی       2)شرکت با مسئولیت محدود          3)شرکت تضامنی       4)شرکت مختلط غیر سهامی         5)شرکت مختلط سهامی    6)شرکت نسبی     7)شرکت تعاونی تولید و مصرف شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده …
ادامه مطلب

موضوعات