آیا میتوان خانه را برای مهریه توقیف کرد

آیا میتوان خانه را برای مهریه توقیف کرد
مهریه ، حق بدیهی زن است ، که هنگام عقد نکاح تعیین می گردد. وظیفه ی شوهر است که این حق زوجه را هر زمان که او مطالبه کرد به وی پرداخت نماید و استنکاف از جانب شوهر صورت نگیرد. اگر بنا به هر دلیلی شوهر از ادای دین خویش سر باز زند، زوجه می تواند دعوی خود را در دادگاه حقوقی اقامه نماید. قانون از مسیر های متعددی می …
ادامه مطلب

قانون دیه

قانون دیه
قانون دیه   دیه در قانون مجازات اسلامی : کتاب چهارم - دیات بخش اول مواد عمومی فصل اول - تعریف دیه و موارد آن ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع …
ادامه مطلب

اشتباهاتی که عقد را باطل میکند

اشتباهاتی که عقد را باطل میکند
اشتباه در عقد ۱-اشتباه در نوع عقد ۲-اشتباه در ماهیت عقد ۳-اشتباه در مورد عقد (معامله) ۴- اشتباه در شخص مورد معامله ۵- اشتباه در صورت نوعیه و عرفیه ********************** موارد بطلان قرارداد برای بررسی موارد بطلان قرارداد یا عقد ابتدا باید گفت که اغلب افراد یک جامعه در ارتباطات خود نیاز انعقاد قرارداد و معاملاتی دارند که باید قواعدی را در نگارش آن رعایت نمایند که در صورت عدم …
ادامه مطلب

موضوعات